İRADSIZ

прил. са нукьсанни (айибни, синихни) квачир (мес. кар, кас).
İRADƏT
İRADSIZLIQ

Digər lüğətlərdə