İSBATLI

прил. рах. 1. успат хьанвай, субут хьанвай, делилар авай; 2. лайихлу, акунар авай, мешреб алай, виже къведай (мес. кас, ппек); isbatlı olmaq лайихлу хьун, виже атун.
İSBAT
İSBATSIZ

Digər lüğətlərdə