Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • praktik

  praktik

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • PRAKTİK

  praktik bax təcrübəli

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİK

  sif. [yun.] 1. Praktikaya aid olan, praktika ilə, real tələbat və imkanlarla əlaqədar olan; təcrübi. Praktik məqsəd. 2. Bilavasitə bir işlə məşğul ola

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PRAKTİK

  ...практический: 1. являющийся применением знаний на деле, на практике. Praktik məşğələlər практические занятия 2. нужный для практики, прививающий конк

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PRAKTİK

  [yun.] практик (тежрибадин жигьетдай вичин кар хъсандиз чидай, вичин кардал чӀехи тежриба авай; анжах практикадин рекьелди чӀехи тежриба къазанмишнава

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • PRÁKTİK

  ...cəhətdən yaxşı bilən, öz ixtisası üzrə böyük təcrübəsi olan; ancaq praktika yolu ilə böyük təcrübə qazanmış adam. // İşgüzar adam.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PRAKTİK

  əməli — işgüzar

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİK

  əlverişli — sərfəli

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİK

  s. practical; ~ fəaliyyət practical activity; ~ məşğələ practical training; ~ iş practical work; ~ adam practical man*; ~ məsələ practical question; ~

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • praktik

  sif. pratique ; ~ fəaliyyət activité f pratique ; ~ məşğələ travaux m pl pratiques ; ~ məsələ question f pratique ; dili ~ bilmə application f pratiqu

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • PRAKTİK

  [yun.] прил. 1. практикадиз талукь тир, практикадихъ галаз алакъалу тир; тежрибадин; 2. тайин са кардал машгъул тир, са кардиз (ва я касдиз) регьберва

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • elmi-praktik

  elmi-praktik

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • şüurlu-praktik

  şüurlu-praktik, metod

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ПРАКТИК

  м praktik (1. iş adamı, işgüzar adam; 2. öz işini praktik cəhətdən yaxşı bilən, böyük təcrübəsi olan adam).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПРАКТИК

  практик (кар ийидай, вичин карда тежриба авай кас).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • практик

  ...хороший практик. Они занимаются теорией, а мы практики. Учёный-практик. 2) Практичный, деловой человек. Типичный практик кто-л. Быть практиком (думат

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • PRAKTİKİ

  кил. praktik.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • практика

  -и; ж. (греч. praktikós - деятельный, активный) 1) филос. Вся совокупность деятельности людей, направленной на освоение и преобразование природы и общ

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • PRAKTİKİ

  bax praktik. Atasının təklifi [Əzizin] ağlına batsa da, bu işin praktiki həllində acizlik çəkirdi. Ə.Vəliyev.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПРАКТИКУМ

  м praktikum (ali məktəblərdə: bir fənn üzrə praktik məşğələlər kursu).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PRÁKTİKUM

  ...praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • практика

  практика : практика авай - имеющий практику, опыт; см. тж. тежриба 2.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • PRAKTİKİ

  ...практикой, с реальными потребностями, возможностями. Praktiki əhəmiyyət практическое значение, praktiki fəaliyyət практическая деятельность, praktiki

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PRAKTİKA

  сущ. практика: 1. совокупность деятельности людей, направленной на создание необходимых условий существования общества. Praktika ilə əlaqələndirmək nə

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ПРАКТИКА

  praktika (təcrübə, iş, həyat, ixtsas üzrə iş)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PRÁKTİKA

  [yun. praktikos – işcil] bax təcrübə. Praktika göstərdi ki, opera bütünlükdə geniş tamaşaçı kütlələrinə çata bilmişdir və bunun səbəbi də operanı yaza

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПРАКТИКА

  мн. нет практика (тежриба).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПРАКТИКА

  n. practice; proceeding; working; inurement.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • PRAKTİKA

  təcrübə — iş

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİKA

  həyat

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİKİ

  işgüzar — bacarıqlı — təcrübəli

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİKA

  praktika bax təcrübə 3

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRAKTİKA

  i. practice; ~da in practice; Bu həkimin praktikası böyükdür This doctor has a large practice; Nəzəriyyə praktikasız faydasızdır Theory without practi

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ПРАКТИКА

  ж мн. нет praktika (1. təcrübə, iş; 2. üsullar; 3. həyat; 4. ixtisas üzrə iş).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • praktika

  is. pratique f ; nəzəriyyədən ~ya de la théorie à la pratique ; tibbi ~ ilə məşğul olmaq pratiquer la médecine ; ~ da d’expérience, pratiquement

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ПРАКТИКА

  урус, сущ.; -ди, -да; -яр, -йри, -йра 1) са вуч ятӀани уьмуьрда ишлемишун патал кӀвалах, тежриба. Ада эхиримжи кагъазда кхьей гафар зи рикӀелай фи

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ПРАКТИКА

  təcrübə, praktika.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • PRAKTİKA

  [yun. praktikos-işcil] практика (кил. təcrübə).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • praktika

  praktika

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • praktiki

  praktiki

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • тежриба

  ...тежриба авай - опытный; тежрибадин станция - опытная станция. 2.практика : тежриба авай - имеющий практику.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ПАКЕТИК

  м пакет söz. kiç.; balaca paket, balaca bağlama, balaca bağlı

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PLASTİK

  ...Plastik təsvir. 2. İncə, müntəzəm, gözəl (bax plastika 3-cü mənada). Plastik hərəkətlər. 3. Təzyiq altında hər cür şəkil alan və bundan sonra da həmi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PLASTİK

  пластичный

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PLASTİK

  ...плавностью, пластикой. Plastik hərəkətlər пластические движения, plastik gimnastika пластическая гимнастика 3) способный под давлением принимать любу

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PRAKTİKUM

  сущ. практикум (вид практических занятий по какому-л. учебному предмету, преимущественно в вузах). Laboratoriya praktikumu лабораторный практикум, tar

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PLASTİK

  s. tib. plastic; ~ cərrahiyyə plastic surgery; ~ əməliyyat plastic operation

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • PRAKTİKUM

  i. practical work

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ПЛАСТИК

  м plastik kütlə.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПРАВЩИК

  м mətb. təshihçi, düzəldici, düzəldən (korrekturaya əsasən yığımı düzəldən mürəttib)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ТРАКТИР

  уст. трактир (виликди недай-хъвадай затIарни авай гостиница, карвансара; ахпа гуьгъуьнин девирда анжах тIуьнар-хъунар ийидай усал ресторан).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • TRAKTİR

  traktir bax 1. yeməkxana; 2. meyxana I

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • REAL

  əməli — praktik

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • ƏMƏLİ

  işgüzar — təcrübi — praktik

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • PRESCRIPTIVE

  ...documents direktiv sənədlər; 2. dilç. praktik; a ~ grammar praktik qrammatika

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • REALISTICALLY

  adv realistcəsinə, praktik olaraq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • UTİLİTÁR

  sif. [lat. utilitas-dan] Ancaq praktik istifadəni, xeyir, fayda götürmək məqsədini güdən; praktik, tətbiqi.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПРАКТИЧЕСКИЙ

  прил. 1. praktik, əməli, təcrübi; практические занятия praktik məşğələlər; практическая работа əməli iş; 2. bax практичный.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PRACTICALLY

  adv praktik / əməli olaraq, əməli / praktik baxımdan; to look at a question ~ məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək; to know a language ~ dili prakt

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • PRACTICAL

  adj 1. praktik, əməli, təcrübi; ~ experience praktik təcrübə; ~ skills praktik / əməli bacarıqlar; ~ purpose əməli təklif; ~ chemistry / geometry prak

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • tətbiqi sənət əsəri

  ...üsulu ilə yaradılmış və praktik istifadə funksiyaları olan, yaxud praktik istifadə əşyalarına köçürülən incəsənət əsəri

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • ПРАКТИЧЕСКИ

  нареч. praktik olaraq, əməli olaraq, əməli cəhətdən, felən.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • QRAMMATİKA

  i. grammar; praktik ~ practical grammar; nəzəri ~ theoretical grammar

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • HÜQUQÇU

  is. 1. Hüquq sahəsində praktik işçi. Məhkəmənin hüquqçusu. 2. bax hüquqşünas.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PRAKTİKLİK

  is. Həyata praktik münasibət, hər şeydən fayda götürmə bacarığı; praktisizm (2-ci mənada).

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • Praqmatik

  praktik cəhətdən səmərəli nəticə verməni tanıyan və ona əsaslanan praqmatizm.

  Tam oxu »
  İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti
 • КНИЖНЫЙ

  ...книга söz. sif.; книжный переплёт kitab cildi; 2. məc. həyatdan uzaq; praktik həyatdan uzaq; yalnız nəzəri, mücərrəd; книжные знания praktik həyatdan

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • UTİLİTAR

  [lat. utilitas-dan] прил. утилитарный (анжах практик менфят, хийир, файда къачун макьсад авай; практический).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • КНИЖНОСТЬ

  ж мн. нет 1. həyatdan uzaq olma, həyatdan uzaqlıq; praktik həyatdan uzaqlıq; 2. kitaba hərislik; nəzəriyyəçiliyə hərislik.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • HİDRÁVLİKA

  ...su] Mayelərin müvazinət və hərəkət qanunları və bu qanunların praktik tətbiqi haqqında elm.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • IMPRACTICAL

  adj amer. qeyri-praktik, münasib / əlverişli olmayan, işə yaramayan, sərfəsiz, səmərəsiz; bacarıqsız; an ~ person bacarıqsız adam

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • NƏZƏRİYYƏBAZLIQ

  is. Real varlıq və ya praktik fəaliyyətdən sərf-nəzər edərək, yalnız nəzəriyyə, mücərrəd mülahizələrlə məşğul olma.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ƏFLATUNİ

  ...mənəvi xarakter daşıyan, qeyri-şəhvani. Əflatuni eşq (məhəbbət). // Praktik məqsəd güdməyən, mücərrəd.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • EMPİ́RİK₁

  ...empeiria – təcrübə] 1. fəls. Empirizm (1-ci mənada) tərəfdarı. 2. Praktik işlə məşğul olan adam, empirizm (2-ci mənada) tərəfdarı.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ГИДРАВЛИКА

  ...(suyun müvazinət və hərəkət şəraiti qanunlarından və onların praktik tətbiqindən bəhs edən elm).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • STAJÇI

  is. Praktik biliyini, iş təcrübəsini, ixtisasını artırmaq üçün bir idarə, ya müəssisəyə göndərilmiş mütəxəssis, fəhlə; təcrübəçi. Stajçı çilingər.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ixtira

  ...və təsərrüfatın digər fəaliyyət sahələrində konkret problemin praktik həllinə imkan verən, patent qabiliyyəti şərtlərini ödəyən yeni həll

  Tam oxu »
  Terminlər lüğəti
 • PRAKTİSİ́ZM

  [yun.] 1. Nəzəri biliyin əhəmiyyətini qiymətləndirməyərək, praktik fəaliyyətə üstünlük vermə. 2. Bir şeyə işgüzar münasibət. // İşləri öz xeyrinə qura

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • Tətbiqi dilçilik

  praktik vəzifələrin həm linqvistin, həm də informasiya axtarışının - maşın tərcüməsi, terminologiya, linqvodidaktika, informasiya problemləri kimi di

  Tam oxu »
  İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti
 • Tətbiqi linqvistika

  ...tərcüməsi, avtomatlaşdırılmış informasiya axtarışı və s. kimi müasir praktik spesifik vəzifələrin əsasını öyrənən dilçilik sahəsi. Bax: həm də tətb

  Tam oxu »
  İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti
 • Reali - sözlər

  ilkin dilin daşıyıcılarının praktik təcrübəsində mövcud olmayan və buna görə də ekvivalentlərə malik olmayan əşyaları, hadisə və anlayışları bildirən

  Tam oxu »
  İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti
 • ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ

  ...intellektualizm (ağlı, idrakı, təfəkkürü ilk plana çəkən və idrakda praktik fəaliyyətin və həyati maraqların rolunu inkar edən idealist nəzəriyyələri

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • TƏCRÜBƏLİ

  ...Maşallah, nə yaxşı qabilsən; Bağçabanlıqda xeyli kamilsən (A.Səhhət); PRAKTİK Nalbənd Məşədi Qulu bir praktik kişi olduğu üçün arvadına deyərdi.. (T.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti
 • TƏBLİĞAN

  Ərəbcədir, “ideyanın nəzəri şərhidir”. Təşviqat” da ərəbcədir, “praktik materiala əsasən, adamları ideyanın doğruluğuna inandırmaq”dır. Təbliğat bəlağ

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti
 • PRACTICABLE

  adj 1. həyata keçirilə bilən; əməli, praktik; ~ plan həyata keçirilə bilən plan; 2. faydalı; istifadəyə yarayan; geniş tətbiq edilən; ~ tool geniş tət

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ПРАГМАТИЗМ

  ...müasir fəlsəfədə gerçəkliyin obyektivliyini inkar edən və yalnız praktik fayda verən şeyi həqiqət kimi qəbul edən cərəyan; 2. tarixi hadisələrin yaln

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • EXTRAMURAL

  ...teaching kolleclərdə və universitetlərdə aparılan silsilə mühazirələr və praktik məşğələlər

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • РЕАЛЬНЫЙ

  ...doğru, gerçək; 2. həyati, həyata keçirilə bilən; 3. əməli, praktik, həqiqi şəraiti nəzərə alan); ◊ реальная заработная плата real əmək haqqı (əmək ha

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПРАКТИКОВАТЬ

  təcrübədən keçirmək, işlətmək, tətbiq etmək, məşğul olmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PRAKTİKÁNT

  [yun.] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Praktik ağlın tənqidi
Praktik zəkanın tənqidi ( alm. Kritik der praktischen Vernunft‎ : Kritik der praktischen Vernunft ) İmmanuel Kantın 1788-ci ildə nəşr olunan üç tənqidindən ikincisidir. Bu Kantın ilk tənqidi Xalis zəkanın tənqidi ” əsərindən sonra gəlir və onun əxlaq fəlsəfəsindən bəhs edir.
Praktik zəkanın tənqidi
Praktik zəkanın tənqidi ( alm. Kritik der praktischen Vernunft‎ : Kritik der praktischen Vernunft ) İmmanuel Kantın 1788-ci ildə nəşr olunan üç tənqidindən ikincisidir. Bu Kantın ilk tənqidi Xalis zəkanın tənqidi ” əsərindən sonra gəlir və onun əxlaq fəlsəfəsindən bəhs edir.
Praktik Ali Elmlər Məktəbi
Praktik Ali Elmlər Məktəbi (fr. École pratique des hautes études, qıs. EPHE) — Parisdə qabaqcıl tədqiqatlar institutudur, lakin klassik mənada universitet deyil. EPHE 31 iyul 1868-ci ildə Fransanın Təhsil Naziri Victor Duruy fərmanı ilə yaradılmışdır və böyük ekollardan biridir. Əsas ideya tələbələri tədqiqat təcrübəsində iştirak etməklə tədqiqata hazırlamaq idi. Heç bir diplom tələb olunmayıb və verilməyib. Onun dinşünaslıq və tarix üzrə diplomları dünyanın ən yaxşılarındandır. EPHE davamlı olaraq Asiya və İslamşünaslıq üzrə dünya səviyyəli mütəxəssisləri, o cümlədən investisiya bankirlərini, diplomatları və bu sahələrdə ixtisaslaşmış hərbi zabitləri hazırlayıb. == Məşhur məzunlar == İren Məlikova, Fransada fəaliyyət göstərmiş, əslən azərbaycanlı türkoloq alim, professor.
Praktik cəhətdən dəyərli maddələr
Praktik cəhətdən dəyərli maddələr – zərif üzvi sintez üsulu ilə az miqdarda reaktivlərlə alınan mürəkkəb quruluşa malik, tətbiqə yönələn qiymətli birləşmələrə deyilir. Zərif üzvi sintez sahəsində görülən işlərin son məqsədi müəyyən praktik tətbiqə malik, dəyərli xassələri olan maddələrin alınmasıdır. Təbii ki, o preparat praktiki cəhətdən tətbiq olunur ki, hal-hazırda bu məqsəd üçün buraxılan preparatdan öz effektivliyi, yeni xüsusiyyətləri, aşağı istehsal dəyəri ilə fərqlənsin. Belə yeni və effektiv maddələrin axtarışı çətindir və baha başa gəlir. Buna baxmayaraq ayrı-ayrı birləşmələr sinfi üzrə qanunauyğunluqlar aşkar edilmişdir, amma hələ də birləşmələrin quruluşunun xüsusiyyətləri ilə onların bu və ya digər fiziki və bioloji xassələri arasındakı qanunauyğunluqlar aşkara çıxarılmamışdır. Bu da zərif üzvi sintez sahəsində, optimal xassələrə malik olan yeni sinif və yeni tip maddələrin axtarışını çətinləşdirir. == Praktik cəhətdən dəyərli maddələrin axtarışı == Yeni effektiv maddələrin axtarışı əsasən empirik və ya yarımempirik yolla çoxlu miqdarda maddələrin aktivliyin müəyyən növünə, məsələn pestisid kimi təsiri və ya antikorroziya xassələrinin yoxlanılmasından ibarətdir. Məsələn, yeni effektiv pestisidi aşkara çıxarmaq üçün neçə min yeni birləşməni sınaqdan keçirmək lazım gəlir, yeni mikroba və virusa qarşı preparatların tapılması üçün minlərlə maddənin bu xassələri yoxlanılır. Buradan aydın olur ki, praktikada tətbiq oluna biləcək və yeni rəqabətə davam gətirə biləcək preparatın buraxılmasına nə qədər qüvvə və vəsait sərf olunur. Təqribi hesablamalara görə, yeni pestisidin axtarışı və istehsalının təşkili hal-hazırda bir neçə milyon dollara başa gəlir.
Praktika
Praktika — bir qayda, prinsip, bilik və düşüncəni həyata keçirmək, tətbiq etmək.
Praktiki magiya (film, 1998)
"Praktiki magiya" (ing. Practical Magic) — amerikan mistik və romantik komediya janrında, Elis Hoffmanın eyniadlı romanı əsasında çəkilmiş film. 1998-ci ildə ekranizasiya olmuşdur. Film sloqanları: "There’s a little witch in every woman." ("Hər bir qadında cadugərdən nəsə var.") və "For two sisters from a family of witches, falling in love is the trickiest spell of all." ("Cadugərlər ailəsindən olan 2 bacının, sevgi ən çətin sehri olub.") == Süjet == Salli və Cillian — Ouens cadugər nəslinə aiddirlər. Bu ailənin qadınları qurbağa ayaqlarından və yarasa qanadlarından nəinki möcüzə yarada blir, həmçinin ailəyə qoyulmuş lənəti mənimsəyirlər — Ouens ailəsinin qadınlarının sevqi romanları, onların seçdiyi kişilər üçün həmişə tragiq sonla bitir. Ouens ailəsinə həmçinin 2 ekssentrik xala da aiddir: Frensis və Bricet, bir də Sallinin böyüyən 2 qızı; onlar Sallinin qısamüddətli ailə həyatı zamanı doğulmuşlar və bu nəsillə ailə həyatı quran bütün kişilər kimi, o da vaxtından əvvəl həyatdan köçür. Hələ uşaqlıqda, Salli istədiklərini fəlakətə sürməmək üçün heç bir zaman heç kəsə aşiq olmayacağına and içdi. Bunun üçün o arzu tutdu: onun sevgilisi ağ atda tərs oturaraq gələcək, kaktus formasında blinçiklər hazırlayacaq, gözləri isə 2 rəngdə olacaq (yaşıl və mavi). Sonradan o belə insanı tapacaq və onun üstündən lənət götürüləcək. Bu zaman isə onun bacısı Cillian sadəlövh, qeyri-ciddi xarakterli böyüdü.
Paktika
Pəktika vilayəti (puşt. پکتیکا) — Əfqanıstan İslam Respublikasının 34 vilayətindən biri. Pəktika vilayəti ölkənin cənub-şərqində yerləşir. Vilayətin sahəsi 19 482 km², 2009-cu ilin əvvəlinə olan rəsmi məlumata əsasən əhalisi 393.8 min nəfərdir. İnzibati mərkəzi Şaran şəhəridir. == Rayonlar == Vilayət 15 rayona bölünür: Bərməl Dilə Gayan Göməl Mətaxan Nikə Omnə Örgün Sərhövzə Sərubi Şərənə Vazəxva Vürməmey Yəhyaxil Yusufxil Zirük == Əhalisi == Əhalisinin mütləq əksəriyyəti puştun dilində, 5 kəndin əhalisi (15 min nəfər) özbəkcə və 4 kəndin əhalisi (5 min nəfər) digər dillərdə danışır.
Plastik
Plastmas (və ya Plastik kütlə) məmulun hazırlanma mərhələsində özülü axıcılıq və ya yüksək elastik, istismar zamanı şüşəyəbənzər və ya kristallik halını alan, tərkibində polimer olan materialdır. Prosesin xarakterindən asılı olaraq plastmasdan hazırlanmış məmulları reaktoplast və termoplast olaraq iki qrupa bölürlər. Reaktoplastlara emalı zamanı tərkibində bərkidmiş halda polimer toru yaranan plastik kütlələr aid edilir, bunlar qızdırıldıqda maye halına çevrilə bilmirlər. Termoplastlar isə əksinə olaraq yenidən ərimə qabiliyyətini özündə saxlayırlar. Plastmas adətən iki qarşılıqlı birləşməyə girən və qarışmayan təşkiledicilərdən ibarət olur. Bu zaman polimerdən başqa materiala polimerin axıcılıq tempearturunu və özülülüyünü aşağı salan doldurucular, plastifikatorlar və onların köhnəlməsinin qarşısını alan stabilləşdiricilər, həmçinin rənglər əlavə olunur. Plastmaslar bir fazalı (homogen) və ya çox fazalı (heterogen, kompozit) materialar ola bilərlər. Homogen plastik kütlələr materialın xassəsini müəyyənləşdirən əsas təşkiledici sayılır. Digər komponentlər polimerdə həll olunaraq onun bu və ya digər xassələrini yaxşılaşdırıır. Heterogen plastik kütlələrdə polimer sərbəst faza şəklində olan komponentlər arasında əlaqələndirici dispesiya mühiti rolunu oynayır.
Traxtik
Zoğalbulaq (əvvəlki adı: Traxtik) — Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun Azıx kənd inzibati ərazi dairəsində kənd. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 29 dekabr 1992-ci il tarixli, 428 saylı Qərarı ilə Xocavənd rayonunun Traxtik kəndi Zoğalbulaq kəndi adlandırılmışdır. 2 oktyabr 1992-ci ildən 9 noyabr 2020-ci ilə kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altında olmuşdur. Zoğalbulaq kəndi 9 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. == Toponimikası == Ermənilər burada yerləşdikdən sonra kəndin adı Traxtik (erm. "cerınet guşəsi") kimi rəsmiləşdi. 1992-ci ildə kəndin keçmiş adi bərpa edildi. Kənd ərazidəki eyniadlı bulağın adını daşıyır. == Tarixi == === Tarixi abidələri === Zoğalbulaq kəndində aşağıdakı daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır: == Coğrafiyası və iqlimi == Kənd Quruçayın sahilində, dağətəyi ərazidə yerləşir. == Əhalisi == == İqtisadiyyatı == == Mədəniyyəti == Kənddə mədəniyyət müəssisəsi mövcud deyil.
Draxtik
Toxluca — əvvəllər İrəvan quberniyasının Yeni Bəyazid qəzasında, sonralar Göyçə mahalında Çəmbərək rayonunda kənd (Çəmbərək rayonundan Göyçə mahalına aid olan 5 kənddən biri). Hal-hazırda Geğarkunik mərzində kənd. == Tarixi == Ermənistan SSR AS RH-nin 19 aprel 1991-ci il fərmanı ilə kəndin adı dəyişdirilib Draxtik (Cənnət dərəsi) qoyulmuşdur. == Toponimikası == Toponim Azərbaycan dilində dağlıq yer mənasını ifadə edən "dağlıqca" sözünün fonetik forması əsasında əmələ gəlmişdir. Toponimin birinci komponenti tox türk dillərində "dağ" mənasında işlənən to, toğ sözlərinin fonetik formasıdır. Eyni zamanda qədim türk dilində toğ (tuğ) sözü "bənd", "sədd", "çəpər" mənalarında işlənir. Toponim ikinci komponenti -lu (əsli -luq) və -ca şəkilçilərindən ibarətdir. "Dağlıq ərazi" mənasını ifadə edir. Orotoponimdir. Quruluşca düzəltmə toponimdir.
Pratia
Firəngotu (lat. Lobelia) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin zəngçiçəyikimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi.
Artemisia prattii
Artemisia prattii (lat. Artemisia prattii) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin yovşan cinsinə aid bitki növü.
Malus prattii
Malus prattii (lat. Malus prattii) — bitkilər aləminin gülçiçəklilər dəstəsinin gülçiçəyikimilər fəsiləsinin alma cinsinə aid bitki növü.
Paktika vilayəti
Pəktika vilayəti (puşt. پکتیکا) — Əfqanıstan İslam Respublikasının 34 vilayətindən biri. Pəktika vilayəti ölkənin cənub-şərqində yerləşir. Vilayətin sahəsi 19 482 km², 2009-cu ilin əvvəlinə olan rəsmi məlumata əsasən əhalisi 393.8 min nəfərdir. İnzibati mərkəzi Şaran şəhəridir. == Rayonlar == Vilayət 15 rayona bölünür: Bərməl Dilə Gayan Göməl Mətaxan Nikə Omnə Örgün Sərhövzə Sərubi Şərənə Vazəxva Vürməmey Yəhyaxil Yusufxil Zirük == Əhalisi == Əhalisinin mütləq əksəriyyəti puştun dilində, 5 kəndin əhalisi (15 min nəfər) özbəkcə və 4 kəndin əhalisi (5 min nəfər) digər dillərdə danışır.
Plastik deformasiya
Deformasiya (latınca deformatio — təhrif olunma) hər hansı obyektin xarici və daxili qüvvələrin təsiri nəticəsində konfiqurasiyasının dəyişməsidir. == Haqqında == Deformasiyaya bərk cisimlər (kristal, amorf, üzvi mənşəli mayelər, qazlar, fiziki sahə, canlı orqanizmlər və s.) məruz qalırlar. Deformasiya -maddi mühit (bərk,maye, qazabənzər) hissəcikləri çoxluğunun qarşılıqlı yerləşməsinin dəyişməsidir; bu isə cismin və ya onun hissəciklərinin forma və ölçülərinin dəyişməsinə səbəb olur, hissəciklər arasında qarşılıqlı təsir qüvvələrini dəyişir, yəni gərginlik yaradır. Bütün maddələr deformasiyaya uğraya bilər. Deformasiya istilik genişlənməsi, maqnit və elektrik sahələrinin, həmçinin xarici mexaniki qüvvələrin təsirinin nəticəsi ola bilər. Deformasiya üç qrupa bölünür: Plastiki deformasiya Elastiki deformasiya Elastiko-plastik Bərk cisimlərdə, əgər yükü götürəndən sonra deformasiya itirsə - elastiki, əgər itmirsə- plastiki, əgər tamamilə itmirsə, elastiko-plastik deformasiya adlanır. Əgər deformasiyanın qiyməti zamandan aşkar asılıdırsa, məsələn, dəyişməz yüklənmə təsiri ilə artırsa, lakin dönəndirsə, bərpa olunandırsa o, özlü elastiki adlanır.Bütün həqiqi bərk cisimlər, hətta kiçik deformasiyalarda az və ya çox miqdarda plastiki xassələr malik olurlar. Elastiklik nəzəriyyəsində olduğu kimi cismin plastiki xassələrini müəyyən edən şəraitlərdə nəzərə almamaq olar. Bərk cismi kifayət qədər dəqiqliklə elastiki hesab etmək olar, yəni yüklənmə hər hansı sərhəddi (elastiklik sərhəddini) keçənə qədər hiss ediləcək plastiklik aşkar olunmur. Plastik deformasiyanın təbiəti temperaturdan, yükün uzun müddətli təsirindən və ya deformasiya sürətindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.
Plastik kartlar
Plastik kartlar və ya ödəmə kartları - vəsait ödəniməsində istifadə edilən müasir texniki imkan - özünəməxsus "elektron pul".Ənənəvi nağd pul vəsaitindən bir çox xüsusiyyətlərinə görə üstün hesab edilir. Hazırda dünyada plastik kartların müxtəlif növləri mövcuddur.Ancaq onların fəaliyyət sxemləri və prinsipləri faktiki olaraq eynidir. Fərq onlar üzrə göstərilən xidmətlərin həcmində və təqdim olunan imkanlardadır. Bankların fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim etdiyi müxtəlif plastik kartlar vardır. Bunlar, əsasən üç yerə ayrılır: Kredit kartlar (ingilis: Credit Cards) - hesablaşma zamanı nağd kredit istifadə imkanını yaradır. Ödəmə kartları (ingilis: Charge Cards) - hesablaşmanın asan yolunu təmin edən kartlar. Debit kartlar -bankomat və ya bankın kassalarında yerləşən POS-terminallar vasitəsilə nağd vəsaitlərin alınması. Sahibkarlar, kartı ixrac edən bankla razılığa girməmişdən əvvəl bankın yeterli sayda kart sahibi olub olmadığına diqqət etməlidirlər. İnsanlar alacaqları kartın mümkün olduqca daha çok yerlərdə qəbul edilməsinə üstünlük verirlər. Bu baxımdan kart ixrac edən və ya yayımında vasitəçilik edən banklar, həm kart sahibləri həm də kartı qəbul edən tərəflər arasında uyğun bir bazar yaratmağa çalışırlar.
Plastik qablar
Plastik qablar — gündəlik həyatımızda hər gün istifadə etdiyimiz plastik stəkanlar, çəngəllər, butulkalar və s. bu kimi qida vasitələrindən istifadə edirik. Əsasən maliyyə cəhətdən istehsalçılara ucuz başa gələn plastik qablar insan sağlığına isə baha başa gəlir. Çünki plastik bir stəkana isti çay və ya digər hər hansi isti bir içki tökdüyümüz zaman istinin təsiri ilə plastik qabın tərkibindəki bəzi kimyəvi maddələr ayrılaraq qidaya qarışır. Hər gün istifadə etdiyimiz və nisbətən daha keyfiyyətli olduğu düşünülən su bidonları da həmçinin insan sağlamlığı üçün həddən artıq dərəcədə təhlükəli olan polikarbonat adlı kimyəvi maddədən istehsal edirlər ki, bu maddə də 100 dərəcə istilikdə tərkiblərə ayrılaraq qidaya qarışır. Digər plastik qablar hazırlanan bir kimyəvi maddə isə fosgendir ki, bu maddənin ayrılaraq qidaya qarışması üçün isə soyuq qida məhzullarınin təsiri nəticəsində asanlıqla ayrılaraq qidaya qarışma qabilliyətinə malikdir. Həmçinin mütəxəsislər analara körpələrinə plastik butulkalarda isti süd və ya çay verməyin düzgün olmadığını butulkaları şüşələrlə əvəz etməyin daha məqsədəuyğun olduğunu bildirirlər. Müsbət xüsusiyyətləri: Yüngül asan daşınandır. Qab əldən düşərkən sınır, plastik qab isə yox.
Plastik çirklənmə
Plastik çirklənmə — vəhşi təbiətə, vəhşi heyvanların və insanların yaşayış mühitinə mənfi təsir göstərən plastik məmulatların ətraf mühitdə toplanması prosesi. Böyük miqdarda plastik tullantı ətraf mühitə daxil olur; məsələn tədqiqatlar göstərir ki, dəniz quşlarının 90%-nin bədənlərində plastik var. Plastik çirklənmənin bir çox növləri və formaları var. Plastik çirklənmə yer səthinə, su yollarına və okeanlara mənfi təsir göstərir. Müxtəlif bölgələrdə plastik çirklənməni azaltmaq üçün səylər edilir. Birdəfəlik plastiklərin istehlakını azaltmaq, onların təkrar emalını təşviq etmək cəhdləri vardır. Plastik çirklənmənin yayılması plastiklərin aşağı qiyməti və davamlılığı, eləcə də bu materialın hazırda bəzi ərazilərdə əvəzolunmazlığı ilə əlaqələndirilir ki, bu da insanlar tərəfindən istifadənin yüksək səviyyəsini müəyyənləşdirir. 2018-ci ildə dünyada hər il təxminən 380 milyon ton plastik istehsal olunmuşdur. Ümumilikdə 1950-ci ildən 2018-ci ilə qədər təxminən 6,3 milyard ton plastik istehsal edilmişdir ki, bunun da təxminən 9%-i təkrar emal edilmiş, 12%-i isə yandırılmışdır. Planetin plastik çirklənməsi üzrə dünya liderləri Coca-Cola, PepsiCo və Nestledir.
Salvia prattii
Salvia prattii (lat. Salvia prattii) — dalamazkimilər fəsiləsinin adaçayı cinsinə aid bitki növü.
Plastik sürtkülər
Plastik sürtkü — hər hansı mexanizmin sürtünən hissələri üçün istifadə edilir, bu zaman detalların yeyilməsi və sürtünmədə güc itkisi kəskin surətdə azalır, detallar az qızır, sürtünən hissələr daha ağır yükə davam gətirir, sürtünən detalların etibarlılığı və iş müddəti artır. Texnikanın səmərəli istifadəsi sürtkü materiallarının keyfiyyətindən çox asılıdır. Sürtkü materiallarının əsas təyinatı iki əsas tələb- sürtünmənin və yeyilmənin azalmasıdır. == Tətbiqi == Avtomobil texnikasının, sənaye maşın və mexanizmlərinin sürtünmə düyünlərində gedən sürtünmə və siyrilmə proseslərinin azaldılması məqsədilə istifadə olunur. == Sürtkülərin təsnifatı == Sürtkülər — tərkib və təyinatına görə təsnafatlandırılır. Sürtkülərin struktur və xassələrinə əsas təsir göstərən qatılaşdırıcılardır ki, buna görə də təsnifatlandırmanın əsasında qatılaşdırıcının növü durur. Qatılaşdırıcının növünə görə sürtkülər aşağıdakı növlərə bölünür: Sabunlu sürtkülər. Karbohidrogenli sürtkülər. Qeyri üzvü qatılaşdırıcılar əsasında alınan sürtkülər. Sürtkülər maye əsasdan (dispers mühit), bərk qatılaşdırıcıdan (dispers faza) və müxtəlif əlavələrdən ibarətdir.
Arktik səhralar
Arktik səhralar (yunanca Arctos — ayı deməkdir) — Yerin təbii zonası. Arktik coğrafi qurşağındakı Şimal Buzlu Okeanının bir hissəsini əhatə edir. Bu arktik iqlimlə səciyyələnən ən şimal təbii zonadır. Burada ərazı buzlarla, çınqıl və daşla örtülmüşdür. == Ümumi məlumat == Yerin quru hissəsinin Arktika qurşağında ən şimal təbii zonası. Arktika səhraları zonası Taymır yarım-adasının şimal kənarları, Şimal Buzlu okeanının Şpitsbergen arxipelaqı, Frans-İosif Torpağı, Novaya Zemlyanın Şimal adası, Novosibir və De-Lonq adaları, Kanada Arktika arxipelaqının və Qrenlandiyanın şimal hissələri daxildir. Zonanın daha rütubətli Atlantikayanı hissəsində ümumi sahəsi 2 mln. km2-dən çox olan buzlaqlar var; buz səhraları landşaftı üstündür. Arktika səhraları zonasında sərt Arktika iqlimi hakimdir. Bütün ayların orta temperaturu 5˚C-dən aşağıdır.
Arktik zona
ARKTİK ZONA (yun. arktos - şimal) — böyük landşaft bölgələrindən biri, Şimal buzlu okean ilə Tayqa meşələri arasındakı zolaq. 1) Yayda buzları tam əriməmiş, hərəkətdə olan şimal qütbünün ətrafı akvatoriya (83 - 80° ş.e.d.); 2) Dünya okeanının 500 – 1000 m dərinliyə qədər yerləşən temperatur zonası (boreal zonadan yuxarıda yerləşir). Burada bütün ilboyu temperatur 0° S - yə yaxındır. Onun mövsüm ərzində tərəddüdü 2 - 3° S – dən artıq olmur. Fotosintez edən bitkilərə rast gəlinmir, ancaq heterotrof bitkilər yaşayır. == İstinadlar == == Ədəbiyyat == R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev. “Ekologiya” dərs vəsaiti. Bakı, “Bakı Dövlət Universiteti” nəşriyyatı, 2004, s. 379 – 384.
Vladimir Pravik
Vladimir Pravik (ukr. Володимир Павлович Правик ; rus. Владимир Павлович Правик) - Çernobıl faciəsi zamanı qəza bölgəsində xidmət etmiş yanğınsöndürən, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı və Lenin mükafatı laureatı. Yanğınsöndürən xidməti vəzifəsini icra edərkən aldığı radiasiya zədələnmələri nəticəsində vəfat etmişdir. Pravik Çernobıl faciəsindən sonrakı, xilas etmə işləri zamanı həlak olmuş 27 yanğınsöndürəndən biridir.
Pratia acuminata
Lobelia acuminata (lat. Lobelia acuminata) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin zəngçiçəyikimilər fəsiləsinin firəngotu cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == === Homotipik sinonimləri === Dortmanna acuminata (Sw.) Kuntze Pratia acuminata (Sw.) McVaugh Rapuntium acuminatum (Sw.) C.Presl Siphocampylus acuminatus (Sw.) G.Don Tupa acuminata (Sw.) A.DC. === Heterotipik sinonimləri === Lobelia alexia E.Wimm.
Pratia atacamensis
Lobelia oligophylla (lat. Lobelia oligophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin zəngçiçəyikimilər fəsiləsinin firəngotu cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == === Homotipik sinonimləri === Hypsela oligophylla (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr. Pratia oligophylla Wedd.
Pratia longiflora
Lobelia oligophylla (lat. Lobelia oligophylla) — bitkilər aləminin astraçiçəklilər dəstəsinin zəngçiçəyikimilər fəsiləsinin firəngotu cinsinə aid bitki növü. == Sinonimləri == === Homotipik sinonimləri === Hypsela oligophylla (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr. Pratia oligophylla Wedd.