İSİNİŞDİRMƏK

кил. isindirmək 2).
İSİNİŞDİRİLMƏK
İSİNİŞMƏK

Digər lüğətlərdə