İSLAHXANA

\[ər. islah və fars. xanə\] кил. islah (islah evi).
İSLAHEDİLMƏZLİK
İSLAHOLUNMAZ

Digər lüğətlərdə