İXTİLAF

\[ər.\] сущ. гьуьжет, акьунар, конфликт (фикиррин чаравиликай, сад-садав такьурвиликай арадал атанвай аксивал); ixtilaf salmaq (çıxarmaq) арада чуьруькар ттун; къал ттун, гьуьжет ттун.
İXRACATÇI
İXTİLAFLI

Digər lüğətlərdə