ixtilaf

ihtilaf, uyuşmazlık

ixracat
ixtilal

Digər lüğətlərdə