İYŞƏKİLLİ

кил. iyvari.
İYSİZLİK
İYUL

Digər lüğətlərdə