jelatinəoxşar

jelatinəoxşar
jelatinəbənzər
jelatinləşdirilmə

Digər lüğətlərdə