JURNALİSTİK

кил. jurnalistlik.
JURNALİST
JURNALİSTİKA

Digər lüğətlərdə