JURNALİSTİKA

\[fr. journal-dan\] журналистика (1. сущ. журналиствал, журналиствилин пеше; 2. вахт-вахтунда чап авунвай затӀарин санал кӀватӀал).
JURNALİSTİK
JURNALİSTLİK

Digər lüğətlərdə