KÜKRƏK

s. (dalğa, dəniz, çay) turbulent, rough, stormy, blusterous; ~ dalğalar turbulent waves; ~ dəniz rough / stormy sea; (bitkilər) rampant; Münbit torpaq bitkiləri kükrək edir Rich soil makes plants rampant

KÜKNARLIQ
KÜKRƏMƏK

Digər lüğətlərdə