KÜRƏKLİ

KÜRƏKLİ I sif. Kürəyi enli. Mən uzun boylu, enli kürəkli komendantımızın yanına gedib, Güləbətinin dediklərini ona danışdım (M.İbrahimov).

KÜRƏKLİ II sif. Əlində kürək olan. Əli kürəkli fəhlələr çaydan necə keçməyin planını çəkirdilər.

KÜRƏK
KÜRSÜ

Digər lüğətlərdə