Kaptaj

su, neft və qazın daha çox miqdarda itkisiz alınması məqsədi ilə onların yer altında, yaxud yerin səthindəki çıxış yerlərində qarşısını kəsib toplayan qurğu. K. maye və qazın təbi xasələrini saxlamağa, lazımi halarda mənbələrin və ya quyuların rejimini tənzim etməyə imkan verir.
Kaberna ölçən
Karbohidrogenlər

Digər lüğətlərdə