KEÇİRTMƏK

KEÇİRTMƏK I f. Saxlamaq. Kəbirlinski, nahaq zəhmət çəkmisən, – dedi. – Dublyajı keçirtdik sabaha (Anar).

KEÇİRTMƏK II f. Yaşamaq, dolanmaq. Günümüzü pis keçirtmirik.

KEÇİRTMƏK III f. Söndürmək; ötürmək. İşığı keçirt, yatmaq vaxtıdır.

KEÇİRMƏK
KEÇMƏK

Digər lüğətlərdə