KİLKƏ

KİLKƏ I is. Kətan, yun və s. təmizlənərkən qalan qırıntı. Yundan qalan kilkəni bir yerə yığ.

KİLKƏ II is. Balığın bir növü. Harda qaldı bir xalqı diri-diri udanlar? Torunuza ilişdi üç-dörd kilkə tutanlar? (X.Rza).

KİLKƏ III is. Çöküntü. Çaxırı şüşələrə elə süz ki, kilkəsi dibində qalsın.

KİLKƏ IV is. Daim saçları pırtlaşıq olan. Qarının xınadan qızartdıq kilkələrinə elə bil heç vaxt daraq dəyməmişdi (Ə.Məmmədxanlı).

KƏSMƏK
KİMİ

Digər lüğətlərdə