KİMİ

KİMİ I əvəz. Konkret olmayan şəxsin və ya başqa əşyaların qeyrimüəyyənliyini bildirir. Kimi dərz daşıyır, kimi sovruq sovurur, kimi bostan suvarırdı – hərə bir iş görürdü (S.Rəhimov).

KİMİ II qoşma Bənzətmə, müqayisə, məkan və zaman anlayışı mənalarında. O şeydə Səkinə güzəşt nə olduğunu bilmir, qaya kimi möhkəm dururdu (M.İbrahimov).

KİLKƏ
KİP

Digər lüğətlərdə