KRALİÇA

[ rus. ]
1. Qadın hökmdar (padşah).
1956-cı ildə İngiltərə kraliçasına Qarabağ atı – “Zaman” hədiyyə göndərilmişdi. B.Vahabzadə.

□ Gözəllik kraliçası – öz gözəlliyi ilə başqaları arasında birinci yer tutan gözəl qadın; gözəllər gözəli.
2. Kral arvadı.
3. Şahmatda: vəzir (ferz).
KRAL
KRALLIQ

Значение слова в других словарях