KREP

i. toxuc. 1. (ipək və ya yun parça) crepe; 2. (nazik qara parça) crape

KREML
KREPDİŞİN

Digər lüğətlərdə