KULTİVATOR

i. k.t. cultivator

KULTİVASİYA
KULTİVATORÇU

Digər lüğətlərdə