ləğv

is. liquidation f, abolition f, suppression f, annulations f, révocation f, cassation f ; ölüm cəzasının ~i annulation de la peine de mort

ləçər
ləhcə

Digər lüğətlərdə