ləlik

is. avide, goulu, -e, cupide, avare

lələş
ləlöyün

Digər lüğətlərdə