LAĞ

i. mockery, derision, ridicule; ~a qoymaq to mock (d.), to ridicule (d.), to make* an object of derision (d.); ~ etmək to make* fun of; to jeer (at), to scoff (at); bir kəsi ~a qoymaq to make* game of smb., to have* a game with smb.; Məni lağa qoyursan? Are you having a game with me?

LAÇIN
LAĞAQOYMA

Digər lüğətlərdə