Laminar axın

meyenin və ya qazın nizamlı axını; bu zaman maye (qaz) sanki axın istiqamətinə paralel laylarla hərəkət edir. Lift (nasos kompresor boruları, istismar kəməri) - filtratın yuxarı verilməsi üçün quyunun mərkəzində yerləşdirilmiş polad boruların birləşmiş sistemi.
Qülədəki işçi
Lay