mö'tərizə

parantez

möhür
mövcud

Digər lüğətlərdə