Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • mebel

  mobilya

  Tam oxu »
 • medal

  madalya

  Tam oxu »
 • mehman

  misafir

  Tam oxu »
 • mehmanxana

  otel

  Tam oxu »
 • mehriban

  sevecen

  Tam oxu »
 • melodiya

  beste

  Tam oxu »
 • me'mar

  mimar

  Tam oxu »
 • memuar

  hatıra

  Tam oxu »
 • mes'ul

  sorumlu

  Tam oxu »
 • meşə

  orman

  Tam oxu »
 • meşəcik

  koru

  Tam oxu »
 • metal

  maden

  Tam oxu »
 • metan qazı

  hava gazı

  Tam oxu »
 • meteorit

  gök taşı

  Tam oxu »
 • metod

  metot, usul, yol, yöntem

  Tam oxu »
 • me'yar

  ölçüt

  Tam oxu »
 • meydan

  alan, meydan

  Tam oxu »
 • meydan oxumaq

  rest çekmek

  Tam oxu »
 • meydança

  pist

  Tam oxu »
 • meyit

  ceset

  Tam oxu »
 • meyl

  eğilim

  Tam oxu »
 • meyl etmək

  meyletmek

  Tam oxu »
 • meymun

  maymun

  Tam oxu »
 • meyvə

  meyve, yemiş

  Tam oxu »
 • məbləğ

  meblağ

  Tam oxu »
 • məcaz

  mecaz

  Tam oxu »
 • məcazi

  mecazi

  Tam oxu »
 • məcbur

  mecbur

  Tam oxu »
 • məcburən

  mecburen

  Tam oxu »
 • məcburi

  mecburi, zorunlu

  Tam oxu »
 • məchul

  edilgen, meçhul

  Tam oxu »
 • məclis

  meclis

  Tam oxu »
 • məcməyi

  tepsi

  Tam oxu »
 • məcmuə

  dergi, mecmua

  Tam oxu »
 • mədaxil

  gelir

  Tam oxu »
 • mə'də

  mide

  Tam oxu »
 • mədəni

  medeni, uygar

  Tam oxu »
 • mədəniyyət

  kültür

  Tam oxu »
 • mədh

  övgü

  Tam oxu »
 • mədh etmək

  methetmek, övmek

  Tam oxu »
 • məfhum

  kavram, mefhum

  Tam oxu »
 • məfkurə

  mefkure

  Tam oxu »
 • məftil

  tel

  Tam oxu »
 • məgər

  meğer

  Tam oxu »
 • məgərsə

  meğerse

  Tam oxu »
 • məglub

  mağlup

  Tam oxu »
 • məğlubiyyət

  mağlubiyet, yenilgi

  Tam oxu »
 • məğrur

  mağrur

  Tam oxu »
 • məharət

  maharet

  Tam oxu »
 • məhdud

  mahdut

  Tam oxu »