MÜMKÜN

s. possible, feasible, practicable, realizable; ~ olan hər şeyi etmək to do* one’s best; ~ qədər as far as possible; ~ olmaq to be* possible, to be* realizable; Mümkündür! It is possible!

MÜLKİYYƏTÇİLİK
MÜMKÜNAT

Digər lüğətlərdə