MƏCAZ

MƏCAZ I is. [ ər. ] Əhval, kef. Sus, danışıb məcazımı pozma, sədrin sözünü kəsməzlər (S.Rəhman).

MƏCAZ II is. [ ər. ] Həqiqi mənada yox, başqa mənada işlədilən söz və ya ifadə. Obrazlılıq daha çox məcazlarla yaradılır.

MAZURKA
MƏCLİS

Digər lüğətlərdə