MAZURKA

MAZURKA I is. [ pol. ] mus. Milli polyak rəqsi. Mazurka rəqsinin gurultusundan; Aynalar titrəmiş, hardadır onlar? (S.Vurğun).

MAZURKA II is. [ pol. ] Badam və qozdan hazırlanan ədviyyəli qoğal. Qarını almanlardan bu dəfə bişirdiyi dadlı mazurkalar xilas etdi.

MAZ
MƏCAZ

Digər lüğətlərdə