mədəniyyət

is. culture f ; civilisation f ; Qərb ~i culture occidentale ; şərq ~i culture orientale ; Azərbaycan ~i culture azerbaïdjanaise ; ~ mərkəzi centre m culturel ; ~ nazirliyi ministère m de la Culture ; ~ naziri ministre m de la Culture

mədəniləşmək
mədəniyyətli

Значение слова в других словарях