malın gömrük dəyəri

Malın "Gömrük tarifi haqqında" Qanuna uyğun olaraq müəyyənləşdirilən və aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunan dəyəridir:

mal partiyası
malın kifayət qədər emal meyarı