MİKRON

i. fiz. micron

MİKROMETRİYA
MİKROORQANİZM

Digər lüğətlərdə