modelləşdirmək

modelləşdirmək
modelləşdirmə
modelli

Digər lüğətlərdə