MONARXİYA

\[yun. monarcha-təkhakimiyyətlilik\] монархия (девлетдин кьиле тек са кас-пачагь акъвазнавай идара авунин къайда; гьахьтин идарадин къайда авай пачагьлугъ).
MONARXİST
MONARXİYALI

Digər lüğətlərdə