MONARXİYA

[ yun. monarcha – təkhakimiyyətlilik] Dövlətin başında bir nəfərin – padşahın durduğu idarə üsulu, habelə bu üsulla idarə olunan dövlət; padşahlıq, mütləqiyyət. Konstitusiyalı monarxiya.

Etimologiya

  • MONARXİYA yun. monarchia – təkhakimiyyətlilik
MONÁRXİST
MONARXİYALI

Digər lüğətlərdə