MONARXİYA

i. monarchy; mütləq ~ absolute monarchy; konstitusiyalı ~ constitutional monarchy

MONARXİST
MONARXİZM

Digər lüğətlərdə