MONARXİYA

yun. monarchia – təkhakimiyyətlilik

MOLTANIDİLİ
MONAZİT

Digər lüğətlərdə