Naftenlər

əsasən, neftlərdə olan donmuş alisikl karbohidrogenlər. Mühərik yanacaqları və sürtkü yağlarında N. arzu edilən komponentlərdir. Benzində N.-in çox olması antidetonasiya xasələrini yaxşılaşdırır, kerosin, dizel yanacağı və sürtkü yağlarının donma temperaturunu aşağı salır.
Naften turşuları
Nasos