Nasos

mayeyə kənardan enerji (potensial və kinetik) verməklə onu təzyiq altında bir yerdən başqa yerə vurmaq üçün aparat və cihaz.
Naftenlər
Neft

Digər lüğətlərdə