Neft terminlərinin izahlı lüğəti

  • Yüksəkoktanlı yanacaq

    karbüratorlu daxiliyanma mühərikləri üçün hazırlanan avtomobil və aviasiya benzinləri. Y.y. detonasiyaya qarşı davamlıdır və mühərikin böyük faydalı i

    Tam oxu »