Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Yeraltı təmir, quyuların yeraltı təmiri

  quyularda iş rejiminin bərpa edilməsi və yeni texnoloji rejim yaradılması məqsədi ilə aparılan işlər

  Tam oxu »
 • Yuyucu məhlul

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Yüksəkoktanlı yanacaq

  karbüratorlu daxiliyanma mühərikləri üçün hazırlanan avtomobil və aviasiya benzinləri. Y.y. detonasiyaya qarşı davamlıdır və mühərikin böyük faydalı i

  Tam oxu »