nifrətdoğuran

nifrətdoğuran
nifrətavər
nifrətdoğurucu

Digər lüğətlərdə