OĞRU

feili mövcud olub, ad-feil omonimi kimi işlədilib: красть (feil), тайный (ad). Oğru sözün feil korrelyatından yaranıb. Güman edirəm ki, oğraş kəlməsi də тай­ный mənalı sözlə bağlıdır (xəlvət iş görən..) Oğruəyri sözləri arasında qo­humluq vardır. Oynaş isə oymaq feili ilə bağlıdır (oy- “быть в любовных от­ношениях” deməkdir), -na şəkilçisi oy feilindən yeni feil düzəldib, şəkilçisi isə qarşılıq növü bildirib, sonra söz bütövlükdə substantivləşib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OĞRAŞ
OĞRUN

Digər lüğətlərdə