OĞUZ

сущ. огъуз (Гюйтуьрк императорвилин девирда 9 тайифадикай сад тир, къенин Азербайжан ва Турциядин туьркверихъ галаз санал туьркмен ва гагаузринни дибдал акъвазнавай чӀехи са туьркверин сихил).
OĞURSAQ
OH

Digər lüğətlərdə