OKKLÜZİYA

lat. occlusio – qapanmaq, gizlənmək

OKEANOLOGİYA
OLİQOKLAZ

Digər lüğətlərdə