ONURĞALI

s. vertebral, vertebrate; ~ heyvan vertebrate (animal)

ONURĞA
ONURĞASIZ

Digər lüğətlərdə