ORDEN

Alman sözüdür, qədim mənası “sink təbəqə” demək olub. İndi “fərqlənmə, təltif nişanı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ORBİT
ORDU

Digər lüğətlərdə