PÜŞK

сущ. жребий (условный значок, вынимаемый наудачу из числа других подобных предметов и по условию определяющий какое-либо право, очерёдность и т.п. ). Püşk atmaq бросать, метать жребий; püşk atan жеребьёвщик; püşkatma жеребьёвка
PÜSTƏYİ
PÜŞTƏBƏND

Digər lüğətlərdə