PÜŞK

i. lot; (həm də məc.) fate, destiny; ~ atmaq to throw* / to cast* lots pl.; ~ çəkmək to draw* lots pl.; Püşk ona düşdü The lot fell upon him

PÜSTƏYİ
R

Digər lüğətlərdə