PÜSTƏYİ

s. pistachio-coloured; ~ yaşıl (rəng) green pistachio

PÜSTƏLİK
PÜŞK

Digər lüğətlərdə